Beliggenhet/beskrivelse

Late dager ved Mjøsa

 

Adresse: Strandvegen 317, 2380 Brumunddal.

Avkjøring fra 24-timers bensinstasjonen ved Brumunddal. Retning sørover inn i Strandvegen.

Ca 2 km fra Brumunddal retning Jessnes.

Hytte med god plass.

 

Hytta ligger sentralt på Østlandet, med korte avstander til både fjell/ski og vann/bad.

Sentral beliggenhet ved Mjøskanten. Korte avstander til mange aktiviteter

Prisantydning 2.950.000,-

Beskrivelse.

 

Hytta ligger ned til Mjøsstranda ca 2 km syd for Brumunddal. Hytta er bygget ferdi i 2011, med god standard. 60 meter ned til stranda. Området er en idyll bade sommer og vinter, og både barn og voksne trives her, enten det er isfiske og ski om vinteren, eller det er bading og båtliv om sommeren. Dette er et typisk turområde.Hytta er en blanding av tømmer og reisverk, og framstår som trivelig. Det er lett å trives også innendørs.

Lett adkomst fra E6 ved Brumunddal.

Hytta er bygget rundt en tømmerkasse fra Østerdalen på slutten av 1800-tallet.

Taket ble så dratt ut på begge langsider, og derfor ble det sval gang på den ene siden, og bad og gang på den andre

Grunnflaten er ca 74 m2, og i annen etg er det ca 52 m2, tilsammen 126 m2.

 

Vann er fra egen brønn, og kloakkanlegget er tanker med tilhørende filtergrøfter som filtererer det flytende. Resten blir tømt av kommunen 2 ganger i året.

 

Området har en VEL-forening som administrerer brøyting og grusing på vinterstid. Brøyting foregår så fort det kommer snø, også gårdsplassene blir brøytet. VEL-et planlegger nå felles brygge for alle rett nedenfor hytta.

 

Boligutviklingen i Brumunddal har nå spredt seg til Mjøsnære områder, og det nyeste feltet som bygges ut akkurat nå, er noen hundre meter fra hytta mot Brumunddal.

Det er flere fastboede i området, og noen bor der store deler av året.

 

Det er et omfattende nett av stier og veier i umiddelbar nærhet av hytta, som brukes både sommer og vinter. Hyttas nabo er Brumunddal og Omegn Fiskerforening. De driver fiske av Mjøsørret. Også pilking om vinteren.

Gjennom Brumunddal renner elva Brumundda, som er en av Norges aller beste ørretelver, med storfisk som venter....

Mjøsa har som regel god badetemperatur om sommeren.

Rett nedenfor hytta er det en kommunal badestrand, som er flittig brukt i sommermånedene.

 

Avstander:

 

Oslo 120 km

Hafjell 50 km

Trysil 70 km

Gjøvik 20 km

Lillehammer 48 km

Hamar 12 km (Svømmehall ,bowling, Vikingskipet, Domkirkeruinene )

På bildet under sees brygga som brukes av de badende. ( Bildet er tatt i 2011, og tomta var ikke ferdig opparbeidet på det tidspunktet)